Yiwu Zilong Arts & Crafts Company Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $64,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

ABOUT US

 

  Yiwu Zilong Arts & Crafts Co., Ltd. is a modern comprehensive cosmetics enterprise integrating scientific research, development, production, sales and service. Specializing in the production of nail jewelry and makeup tools.The company has more than 30 experienced technical and management personnel; through advanced technology, imported advanced equipment, through the efforts of all staff, the exploration of cosmetics for many years.At present, the company's brand "QUEEN FINGERS®" products have been exported to more than 60 countries and regions in Europe, North America, South America, South Asia, East Asia, Middle East, Oceania and Africa.We can provide OEM / ODM services。